Mặt bằng căn hộ 101m2

Mặt bằng căn hộ 101m2 chung cư Eurowindow được thiết kế đơn giản mà tiện lợi gồm 2 phòng ngủ, 2 WC. Các loại căn hộ 101m2 gồm căn số 6 và căn số 8 tầng 7-16 và căn số 6, 7 tầng 17 – 26.

Sơ đồ mặt bằng thiết kế

Sơ đồ mặt bằng căn 6 Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn 6

Sơ đồ mặt bằng căn 8 Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn 8

Sơ đồ mặt bằng căn số 7 chung cư Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn số 7

Sơ đồ mặt bằng căn số 6 chung cư Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn số 6