Mặt bằng căn hộ 119.4m2

Căn hộ 119.4m2 được thiết kế gồm căn 11 tầng 7-16 và căn số 1 tầng 17 -26 chung cư Eurowindow Multicomplex. Bố trí căn hộ gồm 3 phòng ngủ, 2 wc bài trí khoa học và tiện dụng.

Sơ đồ mặt bằng thiết kế

Sơ đồ mặt bằng căn 11 Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn 11

Sơ đồ mặt bằng căn số 1 chung cư Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn số 1