Mặt bằng căn hộ 140.2m2

Căn hộ Eurowindow diện tích 140.2m2 gồm căn số 16 tầng 7 -16. Thiết kế căn hộ gồm 3 phòng ngủ, 2 wc và 1 logia.

Sơ đồ mặt bằng thiết kế

Sơ đồ mặt bằng căn 16 Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn 16