Mặt bằng căn hộ 199.9m2

Căn hộ 199.9m2 chung cư Eurowindow gồm căn số 3 tầng 17-26. Thiết kế căn hộ gồm 3 phòng ngủ, 2wc, 2 logia.

Sơ đồ mặt bằng thiết kế

Sơ đồ mặt bằng căn số 3 chung cư Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn số 3