Mặt bằng căn hộ 95m2

Căn hộ 95m2 gồm căn số 9 (tầng 7-16) và căn số 14 (tầng 17 -26) được thiết kế gồm: phòng khách + ăn, 2 phòng ngủ, 2WC.

Sơ đồ mặt bằng căn 95m2

Sơ đồ mặt bằng căn 9 Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn 9 (tầng 7 – 16)

Sơ đồ mặt bằng căn số 14 chung cư Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn số 14 (tầng 7 -16)