Mặt bằng căn hộ 97m2

Căn hộ 97m2 chung cư Eurowindow Multicomplex được thiết kế gồm căn số 4 tầng 7 – 16 và căn số 8 tầng 17 – 26. Thiết kế gồm 2 phòng ngủ, 2 WC bố trí linh hoạt và hiện đại.

Sơ đồ mặt bằng thiết kế

Sơ đồ mặt bằng căn 4 Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn 4 tầng 7 – 16

Sơ đồ mặt bằng căn số 8 chung cư Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn số 8 tầng 17 – 26