Mặt bằng căn hộ 98.2m2

Mật bằng căn hộ 98.2m2 Eurowindow Multicomplex được thiết kế đồng bộ với 2 phòng ngủ, 2 WC và 1 logia. Các loại căn hộ gồm: căn số 12 tầng 7 -16.

Sơ đồ mặt bằng thiết kế

Sơ đồ mặt bằng căn 12 Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn 12