Mặt bằng căn hộ tầng 17 – 26

Mặt bằng căn hộ chung cư Eurowindow Multicomplex từ tầng 17 – 26 được thiết kế gồm 14 căn/tầng, diện tích từ: 76m2 – 199.9m2 (gồm 2-3 phòng ngủ) được bố trí phù hợp với mục đích sử dụng riêng, tuổi hay quan niệm về phong thủy của mỗi gia chủ.

  • Các loại diện tích căn hộ: 76m2, 78m2, 95m2, 95.5m2, 96m2, 97m2, 100m2, 101m2, 119.4m2, 127.4m2, 160.4m2, 199.9m2.

Sơ đồ mặt tầng căn hộ

Sơ đồ mặt bằng tầng 17 - 26

Sơ đồ mặt bằng tầng 17 – 26 chung cư Eurowindow Multicomplex

Sơ đồ mặt bằng căn hộ

Sơ đồ mặt bằng căn số 14 chung cư Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn số 14

Sơ đồ mặt bằng căn số 13 chung cư Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn số 13

Sơ đồ mặt bằng căn số 12 chung cư Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn số 12

Sơ đồ mặt bằng căn số 11 chung cư Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn số 11

Sơ đồ mặt bằng căn số 10 chung cư Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn số 10

Sơ đồ mặt bằng căn số 9 chung cư Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn số 9

Sơ đồ mặt bằng căn số 8 chung cư Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn số 8

Sơ đồ mặt bằng căn số 7 chung cư Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn số 7

Sơ đồ mặt bằng căn số 6 chung cư Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn số 6

Sơ đồ mặt bằng căn số 5 chung cư Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn số 5

Sơ đồ mặt bằng căn số 4 chung cư Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn số 4

Sơ đồ mặt bằng căn số 3 chung cư Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn số 3

Sơ đồ mặt bằng căn số 2 chung cư Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn số 2

Sơ đồ mặt bằng căn số 1 chung cư Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn số 1