Mặt bằng căn hộ tầng 7 – 16

Mặt bằng căn hộ chung cư Eurowindow Multicomplex từ tầng 7 -16, mỗi sàn được thiết kế gồm 15 căn hộ với nhiều loại diện tích gồm 2-3 phòng ngủ, thiết kế phù hợp với nhu cầu sử dụng đa dạng của các hộ gia đình.

  • Các loại diện tích căn hộ:  76m2, 78m2, 88.9m2, 95m2, 95.5m2, 96m2, 97m2, 98.2m2, 100m2, 101m2, 119.4m2, 140.2m2, 160.4m2.

Sơ đồ mặt bằng tầng

Chung cư Eurowindow Multicomplex - Sơ đồ mặt bằng tầng 7-16

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng tầng 7-16

Sơ đồ mặt bằng căn hộ

Sơ đồ mặt bằng căn 1 Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn 1

Sơ đồ mặt bằng căn 2 Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn 2

Sơ đồ mặt bằng căn 3 Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn 3

Sơ đồ mặt bằng căn 4 Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn 4

Sơ đồ mặt bằng căn 5 Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn 5

Sơ đồ mặt bằng căn 6 Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn 6

Sơ đồ mặt bằng căn 7 Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn 7

Sơ đồ mặt bằng căn 8 Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn 8

Sơ đồ mặt bằng căn 9 Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn 9

Sơ đồ mặt bằng căn 10 Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn 10

Sơ đồ mặt bằng căn 11 Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn 11

Sơ đồ mặt bằng căn 12 Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn 12

Sơ đồ mặt bằng căn 14 Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn 14

Sơ đồ mặt bằng căn 15 Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn 15

Sơ đồ mặt bằng căn 16 Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn 16