Mặt bằng tầng thượng chung cư Eurowindow Multicomplex

Tầng thượng Eurowindow Complex là  4 căn hộ diện tích lớn và Fitness center. Trong đó:

  • Các loại diện tích căn hộ: 119.4m2, 127.4m2, 160.4m2, 199.9m2.
  • Khu dịch vụ cao cấp Fitness Center, Spa, sauna, massage, giải khát… phục vụ tối đa nhu cầu của các cư dân.

Sơ đồ mặt bằng tầng

Sơ đồ mặt bằng tầng thượng Eurowindow Multicomplex

Mặt bằng căn hộ + Fitness center cote 93.900

Sơ đồ mặt bằng căn hộ và Fitness Center

Mặt bằng khu dịch vụ Fitness Center

Mặt bằng khu dịch vụ Fitness Center

Sơ đồ mặt bằng căn số 4 tầng thượng Eurowindow

Sơ đồ mặt bằng căn số 4 tầng thượng Eurowindow

Sơ đồ mặt bằng căn số 3 tầng thượng Eurowindow

Sơ đồ mặt bằng căn số 3 tầng thượng Eurowindow

Sơ đồ mặt bằng căn số 2 tầng thượng Eurowindow

Sơ đồ mặt bằng căn số 2 tầng thượng Eurowindow

Sơ đồ mặt bằng căn số 1 tầng thượng Eurowindow

Sơ đồ mặt bằng căn số 1 tầng thượng Eurowindow